* - pola wymagane

Dom Development S.A. 00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 3,
budynek Metropolitan, wejście nr 3 tel. 22 351 66 33, fax 22 351 68 89

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego kapitał zakładowy: PLN 24.868.422 zł kapitał wpłacony: PLN 24.868.422 zł
nr KRS 0000031483 i NR NIP 525-14-92-233

Przedstawione na stronie internetowej www.klasykow.domd.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków maja charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie
ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i
materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dom Development S.A. W przypadku zapotrzebowania na w/w materiały prosimy
o kontakt na adres: marketing@domdevelopment.com.pl

Poczekaj Chwileczkę...

Mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent!

Wypełnij poniższy formularz i odbierz darmowe poradniki, które pomogą Ci wybrać i finansować własne mieszkanie.

* - pola wymagane